AKREDYTACJE

Akredytacje prasowe na galę TFL

Aby otrzymać akredytację na galę Thunderstrike Fight League  prosimy przesyłać wniosek o akredytację nie później niż dwa dni przed planowaną imprezą na adres media@tflmma.pl.

Na galę przyznawane będą tylko akredytacje dziennikarskie. Redakcjim obejmującym czynny patronat nad wydarzeniem. Redakcja może ubiegać się maksymalnie o akredytację dla dwóch swoich dziennikarzy. Nie będą udzielane akredytacje dla fotografów oraz ekip filmowych. Zdjęcia z gali TFL  będą udostępnione na stronie www.tflmma.pl oraz na profilu facebookowym federacji  w możliwie najkrótszym czasie od zakończenia gali i wydarzeń jej towarzyszących.

Termin nadsyłania wniosków akredytacyjnych upływa w dniu 22 marca 2018 o godzinie 12:00.

Potwierdzenia przyznania akredytacji będą wysłane drogą elektroniczną w ciągu 72 godzin od momentu złożenia wniosku, najpóźniej w dniu 22 marca do północy.

Obowiązkowe dane w składanym wniosku:

Dane dziennikarza/y:
1. Imię i nazwisko
2.Numer legitymacji prasowej
3. Email
4.Telefon
Dane redakcji:
1.Nazwa reprezentowanej redakcji
2.Strona internetowa redakcji