ZASADY WALKI

Regulamin i zasady rozgrywania zawodów MMA

THUNDERSTRIKE

FIGHT LEAGUE

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin reguluje prawa i obowiązki Zawodników biorących udział w walkach w naszej organizacji oraz ich sekundantów.
 2. Regulamin określa szczegółowo :

a) Sposoby zakończenia walki

b) Techniki niedozwolone

c) Zasady punktacji podczas walki,

d) Zasady zachowania podczas walki zawodników oraz sekundantów,

e) Kary stosowane za nie przestrzeganie zasad Regulaminu.

§ 2

Wymagania medyczne i oświadczenia

 1. Przed przystąpieniem do pokazów sztuk walki każdy z zawodników jest zobligowany do dostarczenia organizatorowi badań medycznych od uprawnionego lekarza sportowego, według których jest on zdolny do uprawiania sportu wyczynowego w postaci mieszanych sztuk walki (MMA).
 2. Zawodnik przystępując do pokazów sztuk walki oświadcza, iż nie zataił żadnych informacji na temat swojego stanu zdrowia, które mogły by mu uniemożliwić wzięcie udziału w walce lub które w jakikolwiek sposób mogły by zagrozić jego zdrowiu lub zdrowiu innych zawodników.
 3. Zawodnik oświadcza że zdaje sobie sprawę z wynikających z walki zagrożeń i ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju doznane kontuzje i urazy nabyte podczas walki w mieszanych sztukach walki ( MMA )

§ 3

Zachowanie podczas Gali

 1. W dniu przybycia każdy zawodnik i jego sztab zostanie przydzielony do osoby z obsługi technicznej, która będzie udzielała mu wskazówek i poleceń celem bezkolizyjnej i terminowej organizacji.
 2. Zawodnik jego sztab są zobowiązani do stosowania się do poleceń obsługi technicznej podczas trwania imprezy.
 3. Podczas gali każdemu zawodnikowi zostanie przydzielony kolor narożnika, szatnia i miejsce do rozgrzewki.
 4. Zawodnicy oraz ich sztab szkoleniowy w czasie trwania imprezy są zobowiązani do powstrzymania się od używania słów wulgarnych, noszenia ubrań/flag/szalików z wyrazami wulgarnymi oraz nawoływania w jakikolwiek sposób do nienawiści, rasizmu czy ideologii nazistowskich lub komunistycznych.

§ 4

Zasady walki

I. RUNDY

 1. Pokazy sztuk walki będzie toczona na dystansie 3 rund.
 2. Runda na gali trwa 5 minut z 1 minutą przerwy między rundami.( z wyłączeniem czasu przerw na konsultację sędziego ringowego z lekarzem ,przerw w trakcie rund na udzielenie upomnień czy ostrzeżeń zawodnikowi oraz innych nieprzewidzianych sytuacji związanych z przebiegiem walki.)

II. INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Pojedynki odbywają się według reguł największej federacji na świecie – UFC
 2. Pokazy sztuk walki odbywa się w oktagonie o przekątnej 10 metrów.
 3. Pokazy sztuk walki w oktagonie kontroluje sędzia ringowy, który dba o zachowanie zasad walki i zasad fair-play oraz dba o bezpieczeństwo zawodników.
 4. Zawodnicy bezwzględnie stosują się do poleceń sędziego ringowego.
 5. Każdy zawodnik przystępujący do Pokazy sztuk walki pokazów sztuk walki musi mieć suspensor, ochraniacz na zęby, spodenki, oraz rękawice do walki (rękawice dostarcza organizator)

 

 1. Zawodnikom nie wolno smarować się substancjami wzmagającymi śliskość skóry lub stosowania środków farmakologicznych ją powodujących.
 2. Przed rozpoczęciem pokazu sztuk walki sztab szkoleniowy zabezpiecza zawodnikowi ręce bandażami i plastrami pod okiem sędziego ringowego/punktowego lub osoby z obsługi technicznej.
 3. Podczas pokazu sztuk walki obowiązują rękawice MMA dostarczone przez organizatora gali
 4. Zawodnik może mieć w narożniku maksymalnie 2 osoby.
 5. Za walkę w parterze rozumie się sytuację gdzie jeden z zawodników walczących posiada 3 punkty podparcia.

 

III. SPOSOBY WYGRANIA WALKI 

Zawodnik wygrywa walkę poprzez :

a) Knockout (KO)

Zawodnik po uderzeniu lub kopnięciu nie jest w stanie kontynuować walki. Przeciwnik powinien czekać w narożniku neutralnym na decyzję sędziego ringowego.

 

b) Knockout techniczny (TKO)

 • walkę przerywa sędzia ringowy w następujących sytuacjach :

- jeden z zawodników wyraźnie dominuje nad przeciwnikiem, który nie jest w stanie skutecznie się bronić przed jego atakiem,

- gdy przewaga jednego zawodnika jest niepodważalna i zagraża zdrowiu bądź życiu drugiego zawodnika,

- gdy zadecyduje, że kontuzja zawodnika jest na tyle poważna że uniemożliwia mu skuteczne prowadzenie dalszej walki bądź zagraża jego zdrowiu bądź życiu,

- zawodnik traci przytomność przy technikach kończących.

 

 • Walkę przerywa Cutman (lekarz ringowy). Sędzia ringowy przerywa walkę odsyłając obu walczących zawodników do swoich narożników i zwraca się do Cutmana o ocenę stanu zdrowia zawodnika lub zawodników. Cutman może przerwać walkę jeśli uzna, iż kontuzja zawodnika/zawodników jest na tyle poważna, iż uniemożliwia mu/im dalsze prowadzenie walki lub niesie ze sobą ryzyko utraty zdrowia lub życia.

Jeśli kontuzja zawodnika nastąpiła po dozwolonej technice – zawodnik kontuzjowany przegrywa.

Jeśli kontuzja nastąpiła po umyślnym wykonaniu niedozwolonej techniki – zawodnik wyprowadzający technikę zostaje zdyskwalifikowany

Jeśli kontuzja nastąpiła po nieumyślnym wykonaniu niedozwolonej techniki – walkę uznaje się za No Contest Techniczny.

 

 • Walkę przerywa sekundant poddając swojego zawodnika poprzez rzucenie ręcznika do oktagonu podczas trwania walki lub pomiędzy rundami

 

c) Poddanie (S)

Występuje w sytuacji gdy jeden z zawodników trzykrotnie lub więcej razu odklepie w matę lub ciało przeciwnika lub tez werbalnie (krzyk) podda walkę.

d) Poddanie techniczne (TS)

Sytuacja, w której sędzia ringowy przerywa walkę uznając poddanie za wykonane, gdy zawodnik nie ma możliwości obrony, nie odpowiada lub krzyczy z bólu, a także gdy technika założona jest precyzyjnie i prowadzi do poddania.

e) Decyzję

Po skończonych 3 rundach sędzia główny sumuje punkty. Zwycięzcą zostaje posiadacz większej ilości punktów.

W przypadku takiej samej ilości punktów po trzech rundach wliczając w to punkty ujemne za ostrzeżenia zostaje ogłoszony remis

W przypadku gdy 2 z 3 sędziów punktowych daje remis ogłaszany jest remis

W przypadku gdy 1 sędzia daje wygraną , 2 sędzia przegraną a 3 sędzia remis ogłaszany jest remis

Wygrana na punkty gdy sędziowie punktowi są jednogłośni lub jest wyłoniony zwycięzca na kartach punktowych u przynajmniej 2 sędziów.

f) Dyskwalifikację

Każdy faul zawodnika (umyślny lub nieumyślny) jest równoznaczny z odjęciem jednego małego punktu przez sędziego ringowego.(jednoczesnym odjęciem punktu na kartach punktowych , sędzia ringowy ma obowiązek w czytelny dla zawodnika, sekundantów i publiczności pokazać za jakie przewinienie udziela upomnienia czy ostrzeżenia )

Dyskwalifikacja nastąpi po :

 • Trzykrotnym nieumyślnym złamaniu zasad walki,
 • Umyślnym złamaniu zasad walki,
 • Zachowaniu zawodnika sprzecznym z duchem fair-play,
 • Zachowaniu sekundantów zawodnika, które jest niezgodne z niniejszym regulaminem lub wpływa na przebieg walki w sposób niekorzystny dla przeciwnika,

g) No Contest Techniczny

Jeśli kontuzja spowodowana faulem nieumyślnym jest na tyle poważna, że sędzia ringowy przerwie pojedynek, walka uznawana jest za No Contest Techniczny.

 

IV. TECHNIKI ZABRONIONE

 • Uderzenia i kopnięcia w tył głowy
 • Uderzenia i kopnięcia w kręgosłup
 • Uderzenia i kopnięcia w krocze
 • Uderzenia i kopnięcia w krtań
 • Kopanie przeciwnika w głowę w parterze
 • Dźwignie skrętne na szyję
 • Dźwignie na kręgosłup
 • Szczypanie
 • Dźwignie na małe stawy (palce) w ilości mniejszej niż 4
 • Chwytania krat oktagonu
 • Celowe wyplucie ochraniacza na szczękę sędzia udziela ostrzeżenia co równa się z odjęciem punktu w przypadku nieumyślnego wypadnięcia ochraniacz po ciosach sędzia ma obowiązek udzielić upomnienia 3 krotne upomnienie podczas całej walki jest równoznaczne z ostrzeżeniem ( -1 punkt )
 • Drapanie
 • Wsadzanie palców w oczy
 • Szarpanie za włosy
 • Chwytanie spodenek, rękawic
 • Ściąganie i chwytanie spodenek, rękawic
 • Rzuty w postaci pełnego suplesa
 • Umyślne niestosowanie się do poleceń sędziego ringowego
 • Atakowanie przeciwnika :

- po gongu

- gdy ten znajduje się pod opieką sędziego ringowego / cutmana

- podczas przerw w walce

W przypadku zgubienia ochraniacza na szczękę sędzia ringowy przerywa walkę, oddaje ochraniacz do narożnika celem przepłukania ( czas trwania walki zostaje zatrzymany) a walka jest wznawiana w tej samej pozycji

 

V. PUNKTACJA WALKI

 1. Walkę punktują trzej sędziowie punktowi
 2. Sędziowie punktowi przyznają tzw. małe punkty za każdą punktowaną technikę wykonaną przez zawodnika. Po każdej rundzie zawodnik, który uzyskał większą ilość małych punktów otrzymuje 10 punktów Zawodnik z mniejszą ilością otrzymuje 9 lub 8 w przypadku dużej różnicy ( od tych punktów odejmowane są punkty za ostrzeżenia na koniec każdej rundy)

Przykład : Zawodnik niebieski otrzymał 27 małych punktów, a zawodnik Czerwony punktów 25 u każdego sędziego, wówczas stosunek punktów dużych jest 10:9 dla Niebieskiego

gdy zaś zawodnik niebieski otrzymał punktów 25 a zawodnik czerwony punktów 15 i mniej wynik jest 10:8 dla niebieskiego (od dużych punktów odejmujemy punkty za ostrzeżenia )

 

W przypadku gdy po 3 rundach stosunek punktów dużych jest równy ( z uwzględnieniem ujemnych punktów za ostrzeżenia ) zliczane są małe punkty

 

Jeśli również stosunek małych punktów jest taki sam sędzia punktowy jest obowiązany aby wyłonić zwycięzcę wziąć pod uwagę kolejno:

- technikę zawodników

- taktykę walki

- przygotowanie kondycyjne

- wolę zwycięstwa

Sędzia punktowy może dodać małe punkty dla lepszego w swojej ocenie zawodnika

( z uwzględnieniem sprawiedliwości , bezstronności werdyktu i ducha fair play )

Małe punkty przyznawane są za :

 • Celne, mocne uderzenia i kopnięcia przeciwnika w stójce,
 • Celne i mocne uderzenia przeciwnika w parterze,
 • Sprowadzenie przeciwnika do parteru,
 • Podniesienie walki do stójki z niekorzystnej pozycji w parterze,
 • Obejście niekorzystnej pozycji w parterze i znalezienie się w pozycji dominującej w parterze,
 • Poprawne założenie techniki kończącej w parterze, która jednak nie doprowadziła do zakończenia walki,
 • Dominacja i aktywność podczas walki (maksymalnie jeden punkt na rundę),

Za powyższe techniki jest przyznawany zawsze JEDEN MAŁY PUNKT.

 

Małe punkty NIE SĄ przyznawane za

 • Zmianę pozycji dominującej w parterze; np. przejście z pozycji bocznej do dosiadu,
 • Obrona przed sprowadzeniem walki do parteru,
 • Obrona przed próbą założenia techniki kończącej,
 • Ciosy i kopnięcia, które trafiają w blok lub gardę przeciwnika,
 • Ciosy i kopnięcia, które są słabe i mimo czystego dojścia do ciała przeciwnika nie mogą mu wyrządzić szkody
 1. Punkty zawodnikowi są odejmowane w przypadku opisanym w ust. VII niniejszego paragrafu.
 2. Po każdej walce sędzia główny zbiera kart punktowe od sędziów punktowych i sprawdza kto według sędziów punktowych został zwycięzcą oraz tą informację przekazuje spikerowi gali.

 

VI. ZACHOWANIE SEKUNDANTÓW

1. W narożniku każdego zawodnika może się znajdować maksymalnie 2 sekundantów.

2. W czasie przerwy między rundami do oktagonu sekundanci mogą wejść dopiero po otwarciu bramek zabezpieczających przez obsługę techniczną.

3. Obowiązkiem sekundantów jest dostarczenie zawodnikowi ochraniacza na szczeki i suspensora oraz zabezpieczenie rąk zawodnika pod okiem sędziego ringowego/sędziego punktowego lub osoby z obsługi technicznej.

4. W czasie walki sekundanci muszą przebywać poza podestem oktagonu, w wyznaczonych miejscach ( swoich strefach )

5. Obowiązkiem sekundantów jest uprzątnięcie narożnika oktagonu po przerwie między rundami w celu przygotowania go do walki.

6. W czasie walki i podczas przerwy w walce sekundantom NIE WOLNO :

 • Wchodzić na podest oktagonu,
 • Wychodzić poza wyznaczone wokół oktagonu miejsce,
 • Używać niecenzuralnych słów oraz słów szerzących nienawiść, rasizm lub ideologię komunistyczną lub nazistowską,
 • Zwracać się w jakikolwiek sposób bezpośrednio do sędziego ringowego lub sędziów punktowych,
 • Polewać zawodnika podczas przerwy wodą, (dozwolony lód do okładania)
 • Smarować zawodnika wazeliną lub innymi substancjami wzmagającymi śliskość skóry zawodnika,
 • Zszywać lub zlepiać ran zawodnika,
 • Korzystać z pomocy osób trzecich (nieuprawnionych),
 • Przechodzić do narożnika przeciwnika,
 • Podawać zawodnikowi wspomagania w postaci tabletki/pastylki,
 • Podawać zawodnikowi płynu w opakowaniu szklanym,

7. W czasie walki sekundantom WOLNO :

 • Udzielać wskazówek zawodnikowi dotyczącej przebiegu walki,
 • Przygotować sprzęt do pomocy podczas przerwy (zimna/wilgotna gąbka, lód/ płyny)

8. W czasie przerwy w walce sekundantom WOLNO

 • Udzielać wskazówek zawodnikowi dotyczącej przebiegu walki,
 • Wykonywać czynności przyśpieszające regenerację sił i odpoczynek zawodnika,
 • Używać lodu lub zimnej/wilgotnej gąbki do schłodzenia zawodnika
 • Tamować krwawienie,
 • Podawać wodę do picia zawodnikowi

 

VII. KARY I UPOMNIENIA

 1. Sędzia ringowy jest jedyną osobą mogącą ukarać zawodnika upomnieniem lub ostrzeżeniem.
 2. W celu ukarania zawodnika sędzia przerywa walkę odsyłając zawodników do neutralnych narożników.
 3. Upomnieniem jest słowna reprymenda sędziego za drobne przewinienie. (np. jednorazowe uchwycenie się krat, pasywność zawodnika, nieumyślne wyplucie ochraniacza na zęby po ciosach)
 4. Ostrzeżeniem jest równoznaczne z odjęciem jednego punktu lub dyskwalifikacją ( umyślny faul powodujący dalszą niezdolność przeciwnika do walki ). Podczas walki zawodnik może zostać ukarany maksymalnie dwa razu. Trzecie ostrzeżenie jest równoznaczne z dyskwalifikacją.
 5. Sędzia stosuję karę w postaci odjęcia punktu w przypadku kolejnego drobnego przewinienia, ciągłej pasywności zawodnika, nieprzestrzegania regulaminu przez sekundantów, niestosowania się do poleceń sędziego ringowego, nieumyślnego złamania zasad walki (trzecie nieumyślne złamanie zasad walki równoznaczne jest z dyskwalifikacją).
 6. Sędzia stosuję karę w postaci dyskwalifikacji w przypadkach opisanych w § 4 ust. III lit. g)
 7. Sędzia ma prawo usunąć z terenu wyznaczonego oraz hali sekundantów nie stosujących się do jego zaleceń , zachowujących się w sposób wulgarny i nie sportowy , komentujących i przeszkadzających sędziom punktowym w wykonywaniu ich pracy.

 

VIII. KOMENDY SĘDZIEGO RINGOWEGO

Walka rozpoczyna się od przywołania zawodników przez sędziego ringowego na środek oktagonu. Stojąc na środku oktagonu sędzia ringowy sprawdza gotowość walczących po czym odsyła zawodników do swoich narożników. Następnie sprawdza gotowość każdego sędziów punktowych i fakt zamknięcia drzwi bezpieczeństwa oktagonu. Po upewnieniu się iż sędziowie punktowi sędzia czasowy i oktagon są gotowi do rozpoczęcia walki – rozpoczyna ja krzycząc : WALKA

Podczas walki sędzia ringowy posługuje się następującymi komendami :

 • Gotowy ?
 • Walka
 • Stop
 • Do swojego narożnika
 • Do narożnika neutralnego
 • Akcja
 • Wstajemy
 • Garda
 • Półgarda
 • Pozycja boczna
 • Dosiad
 • Pozycja zza pleców
 • Nie trzymaj spodenek/krat
 • Nie bij w tył głowy/krocze/kręgosłup
 • Upomnienie
 • Minus punkt
 • Dyskwalifikacja

 

IX. ODWOŁANIA

 1. Kierownik każdego sztabu szkoleniowego ma prawo do wniesienia droga pisemną lub e-mailową – odwołania od wyniku walki. Odwołanie składane jest bezpośrednio do organizatora gali w terminie 24 godzin od zakończenia gali.
 2. Wniesienie odwołania jest równoznaczne z wniesieniem wadium w wysokości 400,00 zł na podane przez organizatora konto ( nie wpłacenie wadium jest równoznaczne z odrzuceniem odwołania )
 3. Kwota wadium jest zwracana jeśli sprawdzone ponownie karty punktowe ukażą uchybienia w postaci np.: nie odjęciu przez sędziów punktowych punktów za ostrzeżenia przez co wyniki na kartach punktowych nie są zgodne z faktycznym wynikiem walki.
 4. Jeśli karty punktowe nie ukażą żadnych uchybień ,zostanie powtórnie przeanalizowany zapis video z walki i decyzja sędziowska zostanie podtrzymana kwota wadium nie zostaje zwrócona (analiza zapisu walki i ponowne weryfikacja walki przez cały skład sędziowski wliczając w to sędziów punktowych i sędziego głównego gali)

 

§ 5

Kary za zachowanie poza walką i oktagonem

 1. Za każde złamanie zasad niniejszego Regulaminu poza oktagonem przez zawodnika lub jego sztab szkoleniowy w tym zwłaszcza postanowień § 3 na zawodnika biorącego udział w walce podczas nagrania będzie nałożona kara w postaci punktów ujemnych lub w przypadku rażących naruszeń Regulaminu, dyskwalifikacja .
 2. Za każde złamanie zasad niniejszego Regulaminu poza oktagonem przez sztab szkoleniowy zawodnika w tym zwłaszcza postanowień § 3 sztab szkoleniowy zawodnika lub klub z którego wywodzi się zawodnik może być nałożona kara w postaci dyskwalifikacji z udziału wszystkich projektów organizatora przez okres od 1do 3 lat